Feestweek 2021

Beste allemaal,

Onze jaarlijkse feestweek zal ook dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden.
Daar de corona maatregelen nog steeds aanwezig zijn en de voorbereidingen die vrijwilligers, tienkampploegen, het bestuur en vele anderen in deze onzekere tijd moeten doen heeft het bestuur van de Oranjevereniging moeten besluiten de feestweek ook voor dit jaar te annuleren.
Natuurlijk is dit weer een erg lastig besluit maar de gezondheid van ons allemaal staat voorop en het is nu niet mogelijk om de feestweek veilig te kunnen organiseren.

We gaan er volgend jaar weer een mooie feestweek van maken en hopen dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn.

Als in het najaar het Coronavirus uit ons land verdwenen is willen we een gezellige avond organiseren in het dorpshuis. Ook zullen we voor de ouderen en kinderen uit ons dorp leuke activiteiten organiseren. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Groet,

Bestuur Oranjevereniging “Trouw aan Oranje”
Zuilichem