Koningsdag en Feestweek 2020

Beste allemaal,
Zoals jullie hebben vernomen heeft het kabinet alle evenementen en bijeenkomsten tot minimaal 1 juni 2020 verboden. Dit in verband met het Coronavirus wat ook ons land treft.

Dit betreft Koningsdag en feestweek.

Onze jaarlijkse feestweek start kort na deze datum. Daar de kans op verlenging van bovengenoemde maatregelen aanwezig is, en de voorbereidingen die vrijwilligers, tienkampploegen, het bestuur en vele anderen in een korte en onzekere tijd moeten doen heeft het bestuur van de Oranjevereniging moeten besluiten de feestweek voor dit jaar te annuleren.
Natuurlijk is dit een erg lastig besluit maar de gezondheid van ons allemaal staat voorop en het is nu niet mogelijk om de feestweek veilig te kunnen organiseren.

We gaan er volgend jaar weer een mooie feestweek van maken en hopen dat jullie er allemaal weer bij kunnen zijn.

Als in het najaar het Coronavirus uit ons land verdwenen is willen we een gezellige avond organiseren in het dorpshuis. Ook zullen we voor de ouderen en kinderen uit ons dorp leuke activiteiten organiseren. We houden jullie hiervan op de hoogte.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Groet,

Bestuur Oranjevereniging “Trouw aan Oranje”
Zuilichem